UVOD U ORGANIZACIJU I ARHITEKTURU RAČUNARA 2

Ova stranica je posvećena kursu Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2 na modulu Informatika. Kurs ima za cilj sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti organizacije i arhitekture računara, sastavnih komponenti i njihovog povezivanja. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o logičkim kolima i osnovnim funkcionalnim jedinicama računara, razume načine njihovog povezivanja, poznaje funkcionalne jedinice procesora, razume način njegovog funkcionisanja i poznaje tehnike implementacije procesora.

Sadržaj predmeta i nastavne teme mogu se pogledati ovde.

Predmetni nastavnik:

Asistenti:

Pravila o organizaciji i polaganju predispitnih obaveza i ispita

Pravila o organizaciji i polaganju predispitnih obaveza i ispita mogu se pročitati ovde. Molimo studente da detaljno prouče pravila i na vreme se informišu ukoliko im nešto nije jasno.

Osnovna literatura:

 • Sivarama P. Dandamudi: Fundamentals of Computer Organization and Design
 • Andrew S. Tanenbaum: Structured Computer Organization
 • Carl Hamacher et al.: Computer Organization And Emebedded Systems
 • Nenad Mitić: Uvod u organizaciju računara
 • Milan Banković: Arhitektura i organizacija računara. Skripta u izradi (poslednja izmena: 8.12.2022.).

Ispitna pitanja:

Materijali sa časova:

 • Bulova algebra. Logičke funkcije. Minimizacija logičkih funkcija
  • pročitati: glavu 1 (do 37. strane) iz skripte, kao i dodatnu literaturu: Dandamudi, glava 2, strane 41-81, Tanenbaum, poglavlje 3.1, strane 135-145, Hamacher, dodatak A, strane 466-482
 • Logička kola. Elementarna logička kola (gejtovi). Implementacija gejtova u CMOS tehnologiji.
  • materijali sa predavanja
  • pročitati: glavu 2 iz skripte (do 56. strane), kao i dodatnu literaturu: Hamacher, dodatak A, strane 482-492.
 • Kombinatorna kola.
  • materijali sa predavanja
  • pročitati: glavu 3 iz skripte (do 87. strane), kao i dodatnu literauturu: Dandamudi, glava 3, strane 83-105, Tanenbaum, poglavlje 3.2, strane 146-157, Hamacher, glava 9, strane 336-345
 • Sekvencijalna kola.
  • materijali sa predavanja
  • pročitati: glava 4 iz skripte, Dandamudi, glava 4, strane 109-127, Tanenbaum, poglavlje 3.3, strane 159-173
 • Brojači i automati. Princip rada računara. Računari sa fiksiranim programom.
 • Arhitektura računara.
  • materijali sa predavanja
  • pročitati: Dandamudi, glava 6, strane 197-247, Tanenbaum (glave 4 i 5, strane 231-408), Hamacher (glave 2 i 5, strane 28-90 i 152-188).
 • Magistrale.
  • materijali sa predavanja
  • pročitati: Dandamudi, glava 5, strane 147-180, Tanenbaum, poglavlja 3.4 (strane 173-189) i 3.6 (strane 202-221), Hamacher (strane 228-259)
 • Memorijska hijerarhija. Keš memorije. Virtuelna memorija. Ulazno-izlazni uređaji. Sistem prekida. Napredne arhitekture.
  • materijali sa predavanja
  • Memorije: pročitati: Dandamudi (glava 16, strane 665-690), Hamacher (poglavlja 8.1, 8.2, 8.3).
  • Keš memorija: pročitati: Dandamudi, glava 17, strane 693-731, Hamacher (strane 290-305), Tanenbaum (strane 77-80).
  • Virtuelna memorija: pročitati: Dandamudi, glava 18, strane 735-745, Tanenbaum, glava 6, strane 428-450.
  • Ulazno izlazni uredjaji: pročitati: Dandamudi, glava 19, strane 767-784 i 801-810.
  • Sistem prekida: pročitati: Dandamudi, glava 20, strane 825-855.
  • Napredne arhitekture: pročitati: Dandamudi, glava 8, strane 273-290.
 • Fakultativno (za one koji žele da znaju više): Uvod u jezike za opis hardvera. Jezik Verilog.

Intel64 arhitektura

Intel64 - prošlogodišnji materijali
Intel64 - celokupna dokumentacija

Cas 1: Uvod u asemblersko programiranje

Cas 2: Uslovno poredjenje, instrukcije skoka, bitovske operacije

Cas 3: Petlje

Cas 4: Pokazivaci i nizovi

Cas 5: Vezbanje

Cas 6: Uvod

Cas 7: Petlje

Cas 8: Nizovi

Cas 9: Nizovi vezbanje

Cas 10: Stringovi
Rezultati teorijskog ispita u sep2 roku

Zbirni rezultati ispita u sep2 roku mogu se videti ovde. Uvid u radove mejlom. Upis ocena u indeks (opciono, ko želi): u terminima mojih predavanja tokom narednog semestra.

28.9.2023.

Ispit u roku Septembar 2 - Rezultati praktičnog dela ispita

Na sledećem linku se nalaze rezultati praktičnog dela ispita: link.

Za uvid u radove javite se asistentu Ognjenu na mejl.
Ukoliko neki od Vaših kodova sa ispita možete popraviti sa do 4 linije koda možete ostvariti 5/10 poena na tom zadatku.
Rok za javljanje za uvid je 26.09. u 12h.

24.09.2023.

Rezultati teorijskog ispita u sep1 roku

Zbirni rezultati ispita u sep1 roku mogu se videti ovde. Uvid u radove mejlom. Upis ocena u indeks (opciono, ko želi): septembar2 rok.

12.9.2023.

Ispit u roku Septembar 1 - Rezultati praktičnog dela ispita

Na sledećem linku se nalaze rezultati praktičnog dela ispita: link.

Za uvid u radove javite se asistentu Ognjenu na mejl.
Ukoliko neki od Vaših kodova sa ispita možete popraviti sa do 4 linije koda možete ostvariti 5/10 poena na tom zadatku.
Rok za javljanje za uvid je 08.09. u 17h.

07.09.2023.

Prijava za teorijski deo ispita u sep1 roku

Mole se sve kolege koje planiraju da izadju na teorijski deo ispita u sep1 roku da se prijave putem ankete. Rok za prijavu je petak, 8.8.2023. u 12h.

06.09.2023.

Ispit u roku Septembar 1 - raspored na praktičnom delu ispita

Na sledećem linku se nalazi raspored za ispit: link.

U slučaju da Vas nema na spisku, a želite da izađete na ispit, javite se asistentu Ognjenu.
Na ispit dođite 15 minuta pre početka i ponesite indeks.

04.09.2023.

Ispit u roku Septembar 1 - prijava za praktični deo ispita

Molimo Vas da se putem ankete prijavite ukoliko planirate da izađete na praktični deo ispita: link.

U slučaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da ažurirate Vaš odgovor. Anketa će biti otvorena do ponedeljka, 04.09. u 12h, nakon čega će biti objavljen raspored za ispit.

01.09.2023.

Rezultati teorijskog ispita u jun2 roku

Zbirni rezultati ispita u jun2 roku mogu se videti ovde. Uvid u radove mejlom. Upis ocena u indeks (opciono, ko želi): septembarski rok.

8.7.2023.

Ispit u roku Jun 2 - Rezultati praktičnog dela ispita

Na sledećem linku se nalaze rezultati praktičnog dela ispita: link.

Za uvid u radove javite se Vašem asistentu na mejl.
Ukoliko neki od Vaših kodova sa ispita možete popraviti sa do 4 linije koda možete ostvariti 5/10 poena na tom zadatku.
Rok za uvid je 30.06. u 20h.

29.06.2023.

Ispit u roku Jun 2 - raspored na praktičnom delu ispita

Na sledećem linku se nalazi raspored za ispit: link.

U slučaju da Vas nema na spisku, a želite da izađete na ispit, javite se Vašem asistentu.
Na ispit dođite 15 minuta pre početka i ponesite indeks.

26.06.2023.

Ispit u roku Jun 2 - prijava za praktični deo ispita

Molimo Vas da se putem ankete prijavite ukoliko planirate da izađete na praktični deo ispita: link.

U slučaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da ažurirate Vaš odgovor. Anketa će biti otvorena do ponedeljka, 26.06. u 12h, nakon čega će biti objavljen raspored za ispit.

21.06.2023.

Rezultati teorijskog ispita u jun1 roku

Zbirni rezultati ispita u jun1 roku mogu se videti ovde. Uvid u radove mejlom. Upis ocena u indeks (opciono, ko želi): petak, 16.6.2023. u 10h na Trgu (učionica 840).

15.06.2023.

Poeni sa predispitnih obaveza

Tabelu sa poenima sa predispitnih obaveza možete preuzeti ovde. Molimo sve studente da što hitnije provere svoje poene i jave profesoru mejlom ako primete neku grešku.

14.06.2023.

Prijava za teorijski deo ispita u jun1 roku

Mole se sve kolege koje planiraju da izadju na teorijski deo ispita u jun1 roku da se prijave putem ankete. Rok za prijavu je utorak, 13.6.2023. u 15h.

12.06.2023.

Ispit u roku Jun 1 - Rezultati praktičnog dela ispita

Na sledećem linku se nalaze rezultati praktičnog dela ispita: link.

Za uvid u radove javite se Vašem asistentu na mejl.
Ukoliko neki od Vaših kodova sa ispita možete popraviti sa do 4 linije koda možete ostvariti 5/10 poena na tom zadatku.
Rok za uvid je 13.06. u 20h.

11.06.2023.

Ispit u roku Jun 1 - raspored na praktičnom delu ispita

Na sledećem linku se nalazi raspored za ispit: link.

U slučaju da Vas nema na spisku, a želite da izađete na ispit, javite se Vašem asistentu.
Na ispit dođite 15 minuta pre početka i ponesite indeks.

08.06.2023.

Ispit u roku Jun 1

Molimo Vas da se putem ankete prijavite ukoliko planirate da izađete na praktični deo ispita: link.

U slučaju da odustanete, a prijavili ste se putem ankete, molimo da ažurirate Vaš odgovor. Anketa će biti otvorena do četvrtka, 08.06. u 12h, nakon čega će biti objavljen raspored za ispit.

03.06.2023.

Časovi vežbi za grupu 1i1a 19.05.

Na zahtev studenata iz grupe, časovi vežbi za grupu 1i1a 19.05. biće održani preko webex platforme.

U nastavku se nalaze detalji za pristup sastanku: UOAR2 grupa 1i1a - vezbe
Hosted by Ognjen Milinković
Meeting link
Friday, May 19, 2023 12:15 PM | 2 hours
Meeting number: 2404 349 5082
Password: uoar2_vezbe
18.05.2023.

Početak prolećnog semestra

Svim studentima želimo lep i uspešan početak prolećnog semestra!
9.2.2023.
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2018/19. godina